Med oss får du full kontroll på dine kostnader

550 kr pr time

Med timeprisen betaler du kun for medgått tid og ikke pr påbegynt time. Du får full oversikt over timebruk på fakturagrunnlag.

i

Årsoppgjør

Skal vi gjøre årsoppgjør til deg så koster det 4000 kr for Enkeltpersonenforetak og 5000 kr for Aksjeselskap o.l.. Det gjøres en gang pr året og faktureres i mai i året etter regnskapsårets slutt.

Vi sender også inn aksjonærregisteroppgaven. Prisen er 850 kr og faktureres i januar i året etter regnskapsårets slutt.

Q

Vi har ingen oppstartsgebyrer.

Alle priser er ekskl. mva og vil bli indeksregulert med virkning fra og med 01. januar hvert år.

Telefon

74 51 00 02

Postadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS

Besøksadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS