Med oss får du full kontroll på dine kostnader

550 kr pr time

Med timeprisen betaler du kun for medgått tid og ikke pr påbegynt time. Du får full oversikt over timebruk på fakturagrunnlag.

Fastpris

Ønsker du feste forutsigbare priser både for bokføring og årsoppgjør vennligst ta kontakt. Vi tilbyr fastpris fra 800 kr pr måned.

i

Årsoppgjør

Skal vi gjøre årsoppgjør til deg så koster det 4000 kr. Det gjøres en gang pr året. Prisen for aksjonærregisteroppgaven er 850 kr.

Q

Vi har ingen oppstartsgebyrer.

Alle priser er ekskl. mva og vil bli indeksregulert med virkning fra og med 01. januar hvert år.

Telefon

74 51 00 02

Postadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS

Besøksadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS