eBevis skal bli et register der offentlige oppdragsgivere kan undersøke om leverandører de kjøper varer og tjenester fra, driver seriøst. Det er ventet at løsningen blir tilgjengelig i løpet av våren 2019.

Regjeringen vil vurdere om også forbrukere og private virksomheter skal kunne benytte seg av tjenesten.

Registeret skal gi sanntidsinformasjon, med blant annet tilgang til firmaattest, årsregnskaper, informasjon fra konkursregisteret, samt restanser på skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten. Det skal vurderes om flere datakilder skal inkluderes.

Kilde: Knut Høylie, Regnskap Norge