Skjermingsrente for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv.

Skjermingsrente for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv. i henhold til skatteloven §§ 10-12 og 10-42 er fastsatt til 0,8 % for inntektsåret 2018.

Maksimal skjermingsrente for enkeltpersonforetak

Maksimal skjermingsrente som benyttes ved fastsettelse av skjermingsfradrag i forbindelse med beregning av personinntekt for personlig næringsdrivende i henhold til skatteloven § 12-12 er fastsatt til 1,1 % for inntektsåret 2018.
Kilde:https://www.skatteetaten.no/satser/skjermingsrente-for-aksjer-og-enkeltpersonforetak/