Rådgivning

Rapportering

Vårt mål med rådgivningen er å bidra til at du som kunde når dine målsetninger. Vi bruker moderne rapporteringstool som Sticos Rapport og Sticos Likviditet for å opparbeide regnskapstallene dine og å presentere disse økonomiske forhold til deg som «ikke økonom». Disse er fullt integrert med 24SevenOffice og Agro Økonomi. Du får oversiktlige rapporter, kommentarer og grafer tilgjengelig via internett som oppfyller alle kravene om rapportering til bedriftens styre og ledelse og kan skrive ut objektiv dokumentasjon og regnskapsinformasjon til dine samarbeidspartnere.

Når du har kontroll over tallene kan du utnytte bedriftens kapital bedre, du kan gjøre valg av økonomisk betydning f.eks. om du har råd til nyansettelser, om du bør kjøpe eller lease driftsmiddel eller hvordan du skal plassere overskuddslikviditeten.

Selskapsstiftelese

Har du planer om å drive for deg selv må du velge hvordan du skal sette i gang. Er du alene eller er dere flere som vil starte. Valg av selskapsform er avgjørende om hvilke rammevilkår en får. Vi kan bistå med å starte enkeltpersonenforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). Det er viktig at du starter tidligst med å starte opp og ikke venter med til tjenesten eller produktet du skal selge er klar til marked. Det medfører at kostnader i selve planleggingsfasen også kan utgiftsføres.

Enkeltpersonforetak (ENK)

Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor en fysisk person står ansvarlig for næringsvirksomheten. Denne personen er fullt personlig ansvarlig for gjeld og forpliktelser ifm virksomheten. Eieren bestemmer alt i foretaket og det finnes ikke særskilte regler eller lover om enkeltpersonforetak.

Det kreves ingen egenkapital for å starte men alt næringsoverskudd blir beskattet som personlig inntekt. Når det er behov for å sikre seg mer egenkapital eller å få inn nye partnere kan man foreta en skattefri omdanning av enkeltpersonforetak til et AS.

Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er en selvstendig juridisk enhet. Eierne som er aksjonærer er ikke personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. I et aksjeselskap skilles det mellom eieres og selskapets økonomi. Dermed risikerer du ikke å måtte dekke selskapets forpliktelser. Som driver av aksjeselskap er du ansatt i ditt eget selskap og kan optimalisere din lønn og overskudd. Du bestemmer selv hvordan overskuddet skal disponeres enten som reinvestering i eget selskap eller i andre virksomheter uten beskatning. Først når du tar ut overskuddet i form av utbytte må du betale skatt.

I et AS er egenkapitalen på minst 30 000 kr og kan benyttes til å dekke alle omkostningene ifm stiftelsen av selskapet.

Verdivurdering

Når bedriften din skal selges, fusjoneres eller fisjoneres eller om du som eier skal ta inn nye partnere er det viktig å vite hva bedriften din er verdt nå. Mens årsregsnkapet bygger på historisk tall kan den bare fortelle hva bedriften din har vært verdt men ikke hva bedriften er verdt.

Virksomhetens verdi baserer på fremtidig verdiskapning med grunnlag av selskapets samlede eiendeler og rentebærende gjeld. Det må skilles mellom eiendeler som er operasjonell og genererer kontantstrømmer og som ikke er driftsrelaterte. Det finnes 2 verdsettelsesmetoder, den balansebaserte som egner seg for kapitalintensive (eiendoms-)virksomheter og den inntjeningsbaserte hvor verdien beregnes på nåverdien av fremtidige kontantstrømmer.

Besøksadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS

Telefon

74 51 00 02

Postadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS

2 + 12 =