Rådgivning

Rapportering

Vårt mål med rådgivningen er å bidra til at du som kunde når dine målsetninger. Vi bruker moderne rapporteringstool for å opparbeide regnskapstallene dine og å presentere disse økonomiske forhold til deg som «ikke økonom». Du får oversiktlige rapporter, kommentarer og grafer tilgjengelig via internett som oppfyller alle kravene om rapportering til bedriftens styre og ledelse og kan skrive ut objektiv dokumentasjon og regnskapsinformasjon til dine samarbeidspartnere.

Når du har kontroll over tallene kan du utnytte bedriftens kapital bedre, du kan gjøre valg av økonomisk betydning f.eks. om du har råd til nyansettelser, om du bør kjøpe eller lease driftsmiddel eller hvordan du skal plassere overskuddslikviditeten.

Selskapsstiftelese

Har du planer om å drive for deg selv må du velge hvordan du skal sette i gang. Er du alene eller er dere flere som vil starte. Valg av selskapsform er avgjørende om hvilke rammevilkår en får. Vi kan bistå med å starte enkeltpersonenforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). Det er viktig at du starter tidligst med å starte opp og ikke venter med til tjenesten eller produktet du skal selge er klar til marked. Det medfører at kostnader i selve planleggingsfasen også kan utgiftsføres.

Enkeltpersonforetak (ENK)

Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor en fysisk person står ansvarlig for næringsvirksomheten. Denne personen er fullt personlig ansvarlig for gjeld og forpliktelser ifm virksomheten. Eieren bestemmer alt i foretaket og det finnes ikke særskilte regler eller lover om enkeltpersonforetak.

Det kreves ingen egenkapital for å starte men alt næringsoverskudd blir beskattet som personlig inntekt. Når det er behov for å sikre seg mer egenkapital eller å få inn nye partnere kan man foreta en skattefri omdanning av enkeltpersonforetak til et AS.

Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er en selvstendig juridisk enhet. Eierne som er aksjonærer er ikke personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. I et aksjeselskap skilles det mellom eieres og selskapets økonomi. Dermed risikerer du ikke å måtte dekke selskapets forpliktelser. Som driver av aksjeselskap er du ansatt i ditt eget selskap og kan optimalisere din lønn og overskudd. Du bestemmer selv hvordan overskuddet skal disponeres enten som reinvestering i eget selskap eller i andre virksomheter uten beskatning. Først når du tar ut overskuddet i form av utbytte må du betale skatt.

I et AS er egenkapitalen på minst 30 000 kr og kan benyttes til å dekke alle omkostningene ifm stiftelsen av selskapet.

Mva – rådgivning

Har du spørsmål rundt mva ifm

  • fradragsrett for inngående mva
  • fritak og unntak fra mva
  • fast eiendom
  • handel over landegrensene

kan Regnskapshus 24 AS bista deg.

Avvikling av selskap

Har du planer om å slutte med selskapet ditt kan du enten prøve å få solgt firmaet ditt ellers så må den avvikles. Når du først ha bestemt deg at du skal avvikle ditt selskap så må du også gi beksjed til alle dine forretningspartner (kunder, leverandører og bankene dine). Dette gjøres ved å sende en slettemelding til konkursregisteret. Da ha alle mulighet evt til å kreve inn betalt alt som er fortsatt åpent. Etter at alle kravene er betalt og tidligst etter 3 måneder etter slettemeldingen kan du leggene ned virksomheten din. Da skal du sende inn den endelige slettemeldingen med avviklingsregnskap til Brønnøysundregistrene.

Regnskapshus 24 AS kan bista i hele prosessen.

E-post

Telefon

74 22 66 00

Postadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS

Besøksadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS