Nyheter

Konsumprisindeks mars 2021

Konsumprisindeksen for mars 2021 var 114,6 som er en nedgang på 0,3 prosent fra februar 2021. Det var særlig prisutviklingen på strøm og matvarer som bidro til nedgangen. Fra mars 2020 til mars 2021 var det en økning i indeksen på 3,1 prosent. Kilde:...

Regjeringen vil dekke varer som har gått ut på dato

Stortinget ba regjeringen i februar om at kostnader til varer som går ut på dato på grunn av smittevernrestriksjoner må inkluderes i kompensasjonsordningen. Se omtale i Hurtiginfo nr 34-2021. Regjeringen sier nå i en pressemelding at de vil kompensere for dette....

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2021

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har lagt fram den endelige rapporten foran inntektsoppgjørene i 2021. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne. Utvalget...

Midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger

For å ha rett til dagpenger er det etter folketrygdloven § 4-5 et grunnleggende vilkår om å være reell arbeidssøker, det vil si aktivt arbeidssøkende, villig og i stand til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i landet. Vilkåret om å være reell arbeidssøker vil ikke...

Foreslår fri utsettelse av foreldrepengeuttaket

Regjeringen har i dag lagt fram et lovforslag om fri utsettelse av foreldrepengeuttaket. Det forslås å gi alle foreldre fri adgang til å utsette foreldrepengeuttaket fram til barnet fyller tre år. I dag må foreldrepengene tas ut sammenhengende. Enkelte grupper har...