Nyheter

Revidert nasjonalbudsjett 2021

I dag la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert...

Lønnsstøtteordningen forlenges ut august

Regjeringen foreslår å forlenge lønnsstøtteordningen for bedrifter som tar tilbake ansatte fra permittering, slik at den også gjelder for juli og august. Maksgrensen for antall dager det gis støtte for og maksimalt støttebeløp per arbeidsgiver samlet sett holdes...

Vilkår for kompensasjon til utestengte EØS-borgere

Utenlandske arbeidstakere fra EØS-området kan få kompensasjon for den tiden de er forhindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjonene. I forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven...

Endringer i regnskapsloven vedtatt

Stortinget har vedtatt endringene i regnskapsloven: Vi vil fremheve følgende endringer: Ny paragraf som definerer begrepet vesentlighet i regnskapssammenheng Ekstraordinære poster fjernes fra oppstillingsplanene for resultatregnskap. Dersom den økonomiske levetiden...