Kunder

Regjeringen vil dekke varer som har gått ut på dato

Stortinget ba regjeringen i februar om at kostnader til varer som går ut på dato på grunn av smittevernrestriksjoner må inkluderes i kompensasjonsordningen. Se omtale i Hurtiginfo nr 34-2021. Regjeringen sier nå i en pressemelding at de vil kompensere for dette....

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2021

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har lagt fram den endelige rapporten foran inntektsoppgjørene i 2021. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne. Utvalget...

Midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger

For å ha rett til dagpenger er det etter folketrygdloven § 4-5 et grunnleggende vilkår om å være reell arbeidssøker, det vil si aktivt arbeidssøkende, villig og i stand til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i landet. Vilkåret om å være reell arbeidssøker vil ikke...

Foreslår fri utsettelse av foreldrepengeuttaket

Regjeringen har i dag lagt fram et lovforslag om fri utsettelse av foreldrepengeuttaket. Det forslås å gi alle foreldre fri adgang til å utsette foreldrepengeuttaket fram til barnet fyller tre år. I dag må foreldrepengene tas ut sammenhengende. Enkelte grupper har...

Ny kompensasjonsordning for kultursektoren på høring

Kompensasjonsordning som gjelder for 1.januar - 30.juni 2021 er nå sendt til høring. Arrangører kan få dekket 95 prosent av sine uunngåelige kostnader knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangement. Nytt for ordningen er at kompensasjon kan bli avslått eller...

Ny høyesterettsdom om oppsigelse i prøvetid

Arbeidsgiver sa opp en servitør i prøvetiden. Begrunnelsen var manglende pålitelighet, som følge av at arbeidstakeren hadde gitt villedende opplysninger da han søkte stillingen. Rettslig problemstilling Saken gjelder oppsigelsens gyldighet. Den reiser særlig spørsmål...

Nå kan bedrifter søke om støtte til grønn omstilling

Alle store grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva samarbeider om ordningen, og vil velge ut de beste...