Nyheter

Vilkår for kompensasjon til utestengte EØS-borgere

Utenlandske arbeidstakere fra EØS-området kan få kompensasjon for den tiden de er forhindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjonene. I forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven...

Endringer i regnskapsloven vedtatt

Stortinget har vedtatt endringene i regnskapsloven: Vi vil fremheve følgende endringer: Ny paragraf som definerer begrepet vesentlighet i regnskapssammenheng Ekstraordinære poster fjernes fra oppstillingsplanene for resultatregnskap. Dersom den økonomiske levetiden...