Nyheter

Vilkår for kompensasjon til utestengte EØS-borgere

Utenlandske arbeidstakere fra EØS-området kan få kompensasjon for den tiden de er forhindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjonene. I forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven...

Endringer i regnskapsloven vedtatt

Stortinget har vedtatt endringene i regnskapsloven: Vi vil fremheve følgende endringer: Ny paragraf som definerer begrepet vesentlighet i regnskapssammenheng Ekstraordinære poster fjernes fra oppstillingsplanene for resultatregnskap. Dersom den økonomiske levetiden...

Konsumprisindeks mars 2021

Konsumprisindeksen for mars 2021 var 114,6 som er en nedgang på 0,3 prosent fra februar 2021. Det var særlig prisutviklingen på strøm og matvarer som bidro til nedgangen. Fra mars 2020 til mars 2021 var det en økning i indeksen på 3,1 prosent. Kilde:...