Nyheter

Nye mva-meldinger i 2023: Frister og viktig informasjon

I 2023 er det flere nyheter knyttet til mva-meldinger. Her får du informasjon om de nye mva-meldigene og en oversikt over fristene for innlevering. Ny mva-melding for alle med årstermin Virksomheter som er registrert med primærnæring eller alminnelig næring med årlig...

FORBUD MOT KONTANT UTBETALING AV LØNN FRA 1. JANUAR 2022

Fra 1. januar 2022 er det som hovedregel forbudt å utbetale lønn og feriepenger i form av kontanter. Ny regel i arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere å utbetale lønn via bank. Den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven (aml) § 14-15 annet ledd er et av mange tiltak i...

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet forsterkes

Flere lovendringer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet trådte i kraft 1. januar 2022. Disse skal bidra til forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging. Dette gjelder følgende: Straff for lønnstyveri Straff for brudd på arbeidsgiverplikter etter lov om...

Lav MVA-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

Den midlertidige lave MVA-satsen på blant annet persontransport, hotellovernatting og enkelte områder innenfor kultursektoren, skal opp til 12 % igjen fra og med 1. oktober. Forskuddsfakturering for tjenester levert etter 30. september Bokføringsforskriften slår fast...

Ny grunnbeløp

Trygdeoppgjøret er nå gjennomført. Grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,98 prosent fra 101 351 kroner til 106 399 fra 1. mai 2021. Grunnbeløpet blir formelt vedtatt 21. mai 2021. Endringen i grunnbeløpet gjør at flere av NAVs ytelser øker fra 1. mai. Etterbetaling...

Konsumprisindeks april 2021

Konsumprisindeksen for april 2021 var 115,0 som er en økning på 0,3 prosent fra mars 2021. Prisene på drift av personlige transportmidler bidro mest til oppgangen. Fra april 2020 til april 2021 var det en økning i indeksen på 3,0 prosent. Kilde:...