Konsumprisindeks juli 2019

Konsumprisindeksen for juli 2019 var 111,4 som er en økning på 0,7 prosent fra juni 2019. Økningen skyldes i stor grad økte priser på matvarer. Fra juli 2018 til juli 2019 var det en økning i indeksen på 1,9 prosent. Kilde:...

les mer

Konsumprisindeks juni 2019

Konsumprisindeksen for juni 2019 var 110,6 som er en økning på 0,1 prosent fra mai 2019. Den største bidragsyteren til økningen var passasjertransport med fly, mens prisnedgang på strøm og klær bidro til å dempe veksten. Fra juni 2018 til juni 2019 var det en økning i...

les mer

Normrenten for september og oktober 2019

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,20 % for september og oktober 2019. Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

les mer

Konsumprisindeks mars 2019

Konsumprisindeksen for mars 2019 var 110,4 som er som er en økning på 0,2 prosent fra februar 2019. Det var økte priser på klær og flyreiser som var den største bidragsyteren til oppgangen. Fra mars 2018 til mars 2019 var det en økning i indeksen på 2,9 prosent....

les mer

Snart kommer eBevis

eBevis skal bli et register der offentlige oppdragsgivere kan undersøke om leverandører de kjøper varer og tjenester fra, driver seriøst. Det er ventet at løsningen blir tilgjengelig i løpet av våren 2019. Regjeringen vil vurdere om også forbrukere og private...

les mer

Skjermingsrente for 2018

Skjermingsrente for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv. Skjermingsrente for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv. i henhold til skatteloven §§ 10-12 og 10-42 er fastsatt til 0,8 % for inntektsåret 2018. Maksimal...

les mer

Bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem

Skattedirektoratet har i en uttalelse gitt nærmere veiledning om bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem. Fra 1. januar 2019 skal bokføringspliktige registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av produkterklært kassasystem. For enkelte...

les mer

Normrenten for mars og april 2019

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,10 % for mars og april 2019. Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

les mer

God jul

Vi ønsker en gledelig jul og et godt nytt år. Vi takker for samarbeid i 2018.

les mer

Inkassosatsen fra 1.1.2019

Inkassosatsen blir værende på 700 kroner fra 1.1.2019. Satsen har betydning for hva som lovmessig kan kreves i gebyr ved purring, inkassovarsel og betalingsoppfordring: Purregebyr og inkassovarsel kr 70 (1/10 av inkassosatsen). Betalingsoppfordring kr 210 (3/10 av...

les mer

Rettsgebyret for 2019

Rettsgebyret fra 1. januar 2019 er fastsatt til kr 1 150. Rettsgebyret har blant annet betydning for fastsettelse av gebyrer og tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven....

les mer

Konsumprisindeks november 2018

Konsumprisindeksen for november 2018 var 109,8 som er en økning på 0,5 % fra oktober 2018. Økningen skyldes først og fremst strømprisene. Fra november 2017 til november 2018 var det en økning i indeksen på 3,5 %. Kilde: https://www.ssb.no/kpi

les mer

Vi har flyttet

Vi har flyttet inn i trivelige lokaler i Namdalshagen. Dere finner oss i 2. etasje ved siden av Danske Bank. Vårt nye adresse er: Søren R. Thornæs veg 10 i 7800 Namsos.

les mer

Takseringsreglene for 2018

Skattedirektoratet har fastsatt forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2018. Av endringer i forhold til reglene for 2017 nevnes: Kapittel 1. Generell del (fast eiendom, lønnstakere, private forhold,...

les mer

Konsumprisindeks oktober 2018

Konsumprisindeksen for oktober 2018 var 109,3 som er en nedgang på 0,2 % fra september 2018. Nedgangen skyldes hovedsakelig nedgang i prisene på elektrisitiet og matvarer. Fra oktober 2017 til oktober 2018 var det en økning i indeksen på 3,1 %....

les mer

Konsumprisindeks september2018

Konsumprisindeksen for september 2018 var 109,5 som er en økning på 0,6 % fra august 2018. Økningen skyldes hovedsakelig prisøkning på klær og møbler. Fra september 2017 til september 2018 var det en økning i indeksen på 3,4 %....

les mer

Når skal det faktureres

Fakturering er din mulighet til å få inn penger til det som du har gjort i bedriften din. Men hvor ofte må du egentlig fakturere. Hovedregelen er at fakturaer skal sendes fortløpende. Hvis du betaler merverdiavgift bare en gang i året må du fakturere innen året er...

les mer

Hva er fakturakjøp

Fakturakjøp er den raskeste veien å bedre likviditeten i din bedrift. Når du selger fakturaene dine får du oppgjør for dine utestående fakturaer innen 24 timer, uavhengig av når fakturaen forfaller. Fakturakjøp er like enkelt som det er effektivt. Du selger dine...

les mer

Konsumprisindeksen september 2018

Konsumprisindeksen for september 2018 var 109,5 som er en økning på 0,6 % fra august 2018. Økningen skyldes hovedsakelig prisøkning på klær og møbler. Fra september 2017 til september 2018 var det en økning i indeksen på 3,4 %....

les mer