I 2023 er det flere nyheter knyttet til mva-meldinger. Her får du informasjon om de nye mva-meldigene og en oversikt over fristene for innlevering.

Ny mva-melding for alle med årstermin

Virksomheter som er registrert med primærnæring eller alminnelig næring med årlig plikt, skal levere mva-melding på nytt format for årsterminen 2022. Den nye mva-meldingen erstatter de gamle skjemaene for mva-meldinger i Altinn, og må nå leveres enten direkte fra regnskapssystemet eller via skatteetaten.no/mva-melding.

  • Frist for innlevering av mva-melding for alminnelig næring med årstermin:mars 2023
  • Frist for innlevering av mva-melding for primærnæring:april 2023(første dag etter påske.)

Ny skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Ny skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon vil være åpen for innsending fra 1. termin i 2023. Da vil det også være mulig å levere denne meldingstypen fra enkelte regnskapssystem.

Innleveringsfristen for merverdiavgiftskompensasjon er hver annen måned, og det er kun mulig å sende inn krav om kompensasjon for en gitt periode innen fristen. Fristen for 1. termin er 11. april 2023 (første dag etter påske.)

Her kan du se en demonstrasjon av den nye skattemeldingen for merverdiavgiftskompensasjon: https://vimeo.com/777317324

Ny mva-melding for omvendt avgiftsplikt

Skatteetaten lanserer ny mva-melding for omvendt avgiftsplikt fra og med første termin i 2023. Det vil ikke være mulig å sende inn meldinger for terminer i 2023 på det gamle RF-0005 skjemaet i Altinn, kun korrigeringer på meldinger for tidligere terminer før 2023.

For meldinger for omvendt avgiftsplikt er det kvartalsvise terminer, og frist for innsending av 1. termin er 10. mai 2023.

Skatteetaten oppdaterer informasjonen på nettsidene sine når den nye meldingen i lanseres i februar. Virksomheter som har opphørt eller gått konkurs osv. i 2023 kan benytte gammel melding for 4. kvartal 2022 frem til innsendingsfrist 10. februar, og på ny melding etter 10. februar 2023.