Trygdeoppgjøret er nå gjennomført. Grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,98 prosent fra 101 351 kroner til 106 399 fra 1. mai 2021. Grunnbeløpet blir formelt vedtatt 21. mai 2021.

Endringen i grunnbeløpet gjør at flere av NAVs ytelser øker fra 1. mai. Etterbetaling for mai vil i hovedsak skje i løpet av juni måned. Oversikt over hvem økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt, finnes her. Mer informasjon om reguleringen og økning i pensjon finner du her.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regulering-av-grunnbelopet-og-pensjonane-fra-1.-mai-2021/id2850087/