Lønn

Effektiv lønnskjøring

Når du har ansatte eller driver aksjeselskap hvor du er eneste ansatte må godtgjørelsen utbetales som lønn. Når det utbetales lønn må det også betales skatt for å ha ansatte i form av arbeidsgiveravgift. Satsen for Arbeidsgiveravgiften er avhengig av i hvilken kommune virksomheten din er lokalisert og kan variere mellom 0 og 14,1% av bruttolønnen.

 

i

Lønnskjøring

 • Du sender lønnsgrunnlaget f.eks. i form av timelister til oss eller
 • Du og dine ansatte registrerer timene
 • Du og dine ansatte registrerer utleggskravet for tjenestereisen
 • Vi beregner lønnen og sender ut lønnsslippene til deg og dine ansatte
 • Vi beregner feriepenger
n

Lønnsoppfølging

 • Vi innrapporterer A-melding til Skatteetaten
 • Vi sender inn lønnsstatistikk til SSB
 • Vi bistår til krav om refusjon av sykepenger
 • Vi betaler ut lønn og feriepenger til og skatt på vegne av dine ansatte, og betaler arbeidsgiveravgift

Du får oppdatert lønnsinformasjon

 • Du har full oversikt over lønnskostnadene
 • Du kan sende inn lønnstallene til forsikringsselskap som grunnlag for yrkesskadeforsikring og innskuddspensjon

Tjenester

Vi bistår med alt innen lønnstjenester som lønnsleveranser, inntektsmelding til NAV, til forsikringsselskap og pensjonsleverandører.

Systemer

Vi bruker Nettlønn  som er et skybasert lønnssystem eller lønnsmoduler i regnskapssystemene.​

Vi kan gjøre lønnskjøringen for deg, så du kan bruke tiden på å utvikle din bedrift.

 

E-post

Telefon

74 22 66 00

Postadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS

Besøksadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS