Lønn

Lønn

Når du har ansatte eller driver aksjeselskap hvor du er eneste ansatte må godtgjørelsen utbetales som lønn. Når det utbetales lønn må det også betales skatt for å ha ansatte i form av arbeidsgiveravgift. Satsen for Arbeidsgiveravgiften er avhengig av i hvilken kommune virksomheten din er lokalisert og kan variere mellom 0 og 14,1% av bruttolønnen.

 

i

Lønnskjøring

 • Du sender lønnsgrunnlaget f.eks. i form av timelister til oss eller
 • Du og dine ansatte registrerer timene
 • Du og dine ansatte registrerer utleggskravet for tjenestereisen
 • Vi beregner lønnen og sender ut lønnsslippene til deg og dine ansatte
 • Vi beregner feriepenger
n

Lønnsoppfølging

 • Vi innrapporterer A-melding til Skatteetaten
 • Vi sender inn lønnsstatistikk til SSB
 • Vi bistår til krav om refusjon av sykepenger
 • Vi betaler ut lønn og feriepenger til og skatt på vegne av dine ansatte, og betaler arbeidsgiveravgift

Du får oppdatert lønnsinformasjon

 • Du har full oversikt over lønnskostnadene
 • Du kan sende inn lønnstallene til forsikringsselskap som grunnlag for yrkesskadeforsikring og innskuddspensjon

Telefon

74 51 00 02

Postadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS

Besøksadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS