Den midlertidige lave MVA-satsen på blant annet persontransport, hotellovernatting og enkelte områder innenfor kultursektoren, skal opp til 12 % igjen fra og med 1. oktober.

Forskuddsfakturering for tjenester levert etter 30. september

Bokføringsforskriften slår fast at vederlag for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende kan faktureres med MVA før levering har funnet sted.

Innenfor dette tjenesteområdet er det for flere leveranser aktuelt med lav sats.

Det er merverdiavgiftssatsen på leveringstidspunktet som skal benyttes i salgsdokumentet. Det betyr at tjenester med lav sats som faktureres i dag, men som leveres etter 30. september, skal faktureres med 12 % MVA.