Konsumprisindeksen for september 2019 var 111,1 som er en økning på 0,5 prosent fra august 2019. Klær og skotøy var den største bidragsyteren til oppgangen. Fra september 2018 til september 2019 var det en økning i indeksen på 1,5 prosent.

Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi