Konsumprisindeksen for mars 2019 var 110,4 som er som er en økning på 0,2 prosent fra februar 2019. Det var økte priser på klær og flyreiser som var den største bidragsyteren til oppgangen. Fra mars 2018 til mars 2019 var det en økning i indeksen på 2,9 prosent.

Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned