Konsumprisindeksen for juli 2019 var 111,4 som er en økning på 0,7 prosent fra juni 2019. Økningen skyldes i stor grad økte priser på matvarer. Fra juli 2018 til juli 2019 var det en økning i indeksen på 1,9 prosent.

Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi