Konsumprisindeksen for april 2021 var 115,0 som er en økning på 0,3 prosent fra mars 2021. Prisene på drift av personlige transportmidler bidro mest til oppgangen.

Fra april 2020 til april 2021 var det en økning i indeksen på 3,0 prosent.

Kilde: https://www.ssb.no/kpi