Søknader om karantenekompensasjon kan nå sendes inn på Altinn fra denne siden: Kompensasjonsordning for innreisekarantene.

Du finner informasjon om hva du må forberede og hvordan du søker på siden Dette kan du forberede – og slik søker du.

Før du kan søke kreves det omfattende dokumentasjon og oppstillinger som må bekreftes av en regnskapsfører eller revisor. Se krav til dokumentasjon i veiledningen for ordningen: Oppstilling som må foreligge hos søker. Det er også krav om å legge ved et Excel-vedlegg til søknaden, med opplysninger om personene som har vært i innreisekarantene. Malen kan du laste ned på denne siden: Vedlegg til søknaden – mal for opplasting.

Kilde: https://www.brreg.no/nyhet/kompensasjonsordningen-for-utgifter-til-innreisekarantene-er-apen/