Søknader om kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall for perioden mars-august, skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører når det innvilgede støttebeløpet overstiger kroner 15 000 per periode.

Frist for å bekrefte søknader er i utgangspunktet 30. juni 2021 for regnskapspliktige foretak. Når Stortinget vedtar fristutsettelse for årsregnskap, utsettes samtidig fristen for å bekrefte søknad om kompensasjon.

Dersom mottaker av kompensasjon er et ikke-regnskapspliktig foretak som har fått utsatt frist med å levere skattemeldingen til 20. august 2021, er fristen for innsending av bekreftelse forskjøvet tilsvarende. For disse var fristen i utgangspunktet 31. mai 2021.

Kilde: Kompensasjonsordning 1 – frist for å bekrefte søknader forlenges (regnskapnorge.no)