Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven som omhandler ny ordning med forskutteringsplikt for arbeidsgiver ved kompensasjon til arbeidstakere som er rammet av innreiserestriksjoner.

For mer informasjon om ordningen, se her https://www.regnskapshus24.no/inntektssikring-for-utestengte-eos-borgere/.

NAV opplyser på sine nettsider, at de vil komme tilbake med oppdatert og nærmere informasjon om hvordan arbeidsgiverne kan kreve refusjon.

Kilde: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83930