Med oss får du full kontroll på dine kostnader

Vi leverer regnskapstjenester til lave faste priser. Alle priser baserer seg på forskuddsbetaling.

Når bilagsmengden overskrider avtalt mengde aktiveres automatisk den neste Fastprispakken f.o.m. neste måned. 

Som bilag regnes inngående leverandørfakturaer, kvitteringer, kundefakturaer som er skrevet i et eksternt fakturaprogram, bokføring av lønn, avskrivninger, mva, bank osv. HUSK at hver transaksjon på kontoutskriften teller som bilag.

 

Tillegstjenester

TjenestePrisPer
Inntektsopplysningsskjema til NAV250 krstk
Utleggstrekk til NAV/Skatteetaten/Øvrige250 krstk
Postmottak
(Skanning av innkommende korrespondanse/bilag og videresending pr epost)
500 krmnd
Manuell skanning av bilag
(hvis det ikke er avtalt Postmottak)
10 krbilag
Innhenting av manglende bilag90 krbilag
Utskrift av dokumenttarkiv
(Når du har behov for en kopi av elektroniske dokumenter skriver vi dette ut for deg på papir eller i pdf-fil og sender det per post/epost til deg)
90 krdokument
Tilleggstjenester kommer i tillegg til våre fastprispakker.

Rådgivning

TjenestePrisPer
Mva-registrering2 500 krstk
Selskapsstiftelse2 500 krstk
Avvikling av Enkeltpersonforetak2 500 krstk
Avvikling av Aksjeselskap
(pris for revisorgodkjennelse kan komme i tillegg)
2 500 krstk
Oppsett av arbeidsavtale250 kravtale
Oppsett av låneavtale500 kravtale
Oppsett av kontrakter
(selskapskontrakter, aksjonæravtaler)
1 000 kravtale
Konsulenttjenseter 850 krtime

Alle priser gjelder nye kunder og vil bli indeksregulert med virkning fra og med 01. januar hvert år.

Telefon

74 51 00 02

Postadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS

Besøksadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS