Med oss får du full kontroll på dine kostnader

Fastprispakker

PakkeBokføringØkonomioversiktÅrsoppgjørAlt inkludert
per måned
Alt inkludert
per år
Fastpris 15300250250 8009 600
Fastpris 305002752751 05012 600
Fastpris 507503003001 35016 200
Fastpris 1001 2503503501 95023 400
Fastpris 50 Pluss 500 50 50 600 7 200

Vi leverer regnskapstjenester til lave faste priser. Alle priser baserer seg på forskuddsbetaling. Ved årsbetaling får du 15% rabatt, ved halvårsbetaling får du 10% rabatt og ved kvartalsvisbetaling får du 5% rabatt!

Når bilagsmengden overskrider avtalt mengde aktiveres automatisk den neste Fastprispakken f.o.m. neste måned. Når Fastprispakke 100 overskrides aktivers en tillegspakke Fastpris 50 Pluss som inneholder 50 bilager pr måned f.o.m. neste måned. Alt inkludert omfatter perioderapporter, skattemelding, årsoppgjør og aksjonærregisteroppgave. Kostnadene fordeles over regnskapsåret.

Som bilag regnes inngående leverandørfakturaer, kvitteringer, kundefakturaer som er skrevet i et eksternt fakturaprogram, bokføring av lønn, avskrivninger, mva, bank osv. HUSK at hver transaksjon på kontoutskriften teller som bilag.

Tillegstjenester

TjenestePrisPer
Regnskapsføring av reiseregning250 krstk
Fakturering/purring79 krfaktura
Lønn pr lønnsslipp89 krstk
A-melding250 krstk
Inntektsopplysningsskjema til NAV250 krstk
Utleggstrekk til NAV/Skatteetaten/Øvrige250 krstk
Ekstra bank-/lånkonto250 krmnd
Ekstra bank-/lånkonto - valuta500 krmnd
Postmottak
(Skanning av innkommende korrespondanse/bilag og videresending pr epost)
500 krmnd
Manuell skanning av bilag
(hvis det ikke er avtalt Postmottak)
10 krbilag
Innhenting av manglende bilag90 krbilag
Utskrift av dokumenttarkiv
(Når du har behov for en kopi av elektroniske dokumenter skriver vi dette ut for deg på papir eller i pdf-fil og sender det per post/epost til deg)
90 krdokument
Tilleggstjenester kommer i tillegg til våre fastprispakker.

Alle priser gjelder nye kunder og vil bli indeksregulert med virkning fra og med 01. januar hvert år.

Telefon

74 51 00 02

Postadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS

Besøksadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS