Med oss får du full kontroll på dine kostnader

Vi leverer regnskapstjenester til lave faste priser. Alle priser baserer seg på forskuddsbetaling.

Når bilagsmengden overskrider avtalt mengde aktiveres automatisk den neste Fastprispakken f.o.m. neste måned.

Som bilag regnes inngående leverandørfakturaer, kvitteringer, kundefakturaer som er skrevet i et eksternt fakturaprogram, bokføring av lønn, avskrivninger, mva, bank osv. HUSK at hver transaksjon på kontoutskriften teller som bilag.

 

[table “5” not found /]
[table “6” not found /]

Alle priser gjelder nye kunder og vil bli indeksregulert med virkning fra og med 01. januar hvert år.

Telefon

74 51 00 02

Postadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS

Besøksadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS