Med oss får du full kontroll på dine kostnader

Fastprispakker

PakkeBokføringØkonomioversiktPris per månedPris per år
Fastpris 155003008009 600
Fastpris 307503501 10013 200
Fastpris 501 0004001 40016 800
Fastpris 1001 5005002 00024 000
Fastpris 50 Pluss650507008 400

Vi leverer regnskapstjenester til lave faste priser. Alle priser baserer seg på forskuddsbetaling. Ved årsbetaling får du 15% rabatt, ved halvårsbetaling får du 10% rabatt og ved kvartalsvisbetaling får du 5% rabatt!

Når bilagsmengden overskrider avtalt mengde aktiveres automatisk den neste Fastprispakken f.o.m. neste måned. Når Fastprispakke 100 overskrides aktivers en tillegspakke Fastpris 50 Pluss som inneholder 50 bilager pr måned f.o.m. neste måned. Alt inkludert omfatter perioderapporter, skattemelding og årsoppgjør. Kostnadene for bilagsføring og rapportering fordeles over regnskapsåret. Skattemelding og årsoppgjør faktureres i måned mai etter regnskapsårets slutt.

Som bilag regnes inngående leverandørfakturaer, kvitteringer, kundefakturaer som er skrevet i et eksternt fakturaprogram, bokføring av lønn, avskrivninger, mva, bank osv. HUSK at hver transaksjon på kontoutskriften teller som bilag.

 

Tillegstjenester

TjenestePrisPer
Fakturering/purring89 krfaktura
Lønn pr lønnsslipp89 krstk
A-melding250 krmnd
Inntektsopplysningsskjema til NAV250 krstk
Utleggstrekk til NAV/Skatteetaten/Øvrige250 krstk
Aksjonærregisteroppgave
(Inntil 5 aksjonærer)
850 krår
Postmottak
(Skanning av innkommende korrespondanse/bilag og videresending pr epost)
500 krmnd
Manuell skanning av bilag
(hvis det ikke er avtalt Postmottak)
10 krbilag
Innhenting av manglende bilag90 krbilag
Utskrift av dokumenttarkiv
(Når du har behov for en kopi av elektroniske dokumenter skriver vi dette ut for deg på papir eller i pdf-fil og sender det per post/epost til deg)
90 krdokument
Tilleggstjenester kommer i tillegg til våre fastprispakker.

Rådgivning

TjenestePrisPer
Mva-registrering2 500 krstk
Selskapsstiftelse2 500 krstk
Avvikling av Enkeltpersonforetak2 500 krstk
Avvikling av Aksjeselskap
(pris for revisorgodkjennelse kan komme i tillegg)
2 500 krstk
Oppsett av arbeidsavtale250 kravtale
Oppsett av låneavtale500 kravtale
Oppsett av kontrakter
(selskapskontrakter, aksjonæravtaler)
1 000 kravtale
Konsulenttjenseter 850 krtime

Alle priser gjelder nye kunder og vil bli indeksregulert med virkning fra og med 01. januar hvert år.

Telefon

74 51 00 02

Postadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS

Besøksadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS