Hva kan vi hjelpe med?

Varetelling

Du er her:
< Tilbake til hovedinnhold

Varelager skal telles ved årets slutt. Det er av vesentlig betydning for å få en riktig regnskapsrapportering. Selskap som fører betryggende lagerregnskap kan foreta opptelling i løpet av året. Dette forutsetter at hele lageret blir telt i løpet av året og at alle bevegelser på lageret kan dokumenteres.

Varetellingen skal dokumenteres med varetellingsliste som viser varens art, kvantum, verdi for hver enkelt vare, samt summeringskolonne for de spesifiserte varene. Det er av vesentlig betydning å ha kontroll med prisregister for å kunne dokumentere at lageret er verdsatt til anskaffelseskost eller gjennomsnittlig anskaffelseskost.

Både den regnskapsmessige og skattemessige verdien av varelageret skal fremgå av varetellingslistene. Ved dokumentasjon av varelageret skal verdi for hver enkelt vare beregnes til anskaffelseskost eller virkelig verdi. Ukurante varer må gå klart frem av listen.

Det er viktig å ha gode rutiner for varetelling. Det anbefales å benytte en sjekkliste/varetellingsinstruks som utgangspunkt for planlegging og gjennomføring.

Varetellingsliste

Innhold