Hva kan vi hjelpe med?

Timeliste

Du er her:
< Tilbake til hovedinnhold

Arbeidede timer for ansatte med timelønn eller dagslønn skal være dokumentert ved timelister, stemplingskort eller lignende manuelle eller elektroniske system. Følgende opplysninger skal framgå for den enkelte ansatte:

  • dato for utført arbeid
  • antall timer den aktuelle dato
  • sum timer for den aktuelle perioden

Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk skal dokumentere utførte timer (timelister eller lignende manuelle eller elektroniske system). For ansatte gjelder dette uavhengig av om lønnen utbetales som timelønn eller fastlønn. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det avtalt fast pris. Timene skal spesifiseres for hver eier og ansatt pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag.

Timeliste

Innhold