Varetelling

Varelager skal telles ved årets slutt. Det er av vesentlig betydning for å få en riktig regnskapsrapportering. Selskap som fører betryggende lagerregnskap kan foreta opptelling i løpet av året. Dette forutsetter at hele lageret blir telt i løpet av året og at alle...