Hva kan vi hjelpe med?

Statens reiseregulativ innlands

Du er her:
< Tilbake til hovedinnhold
Bilgodtgjørelse etter statens satser

Yrkesreiser/tjenestereiser i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 6.

For 2018
Egen bil inntil 10 000 km kr 4,10 pr. km
Tillegg for arbeidstakere i Tromsø kr 0,10 pr. km
Egen bil over 10 000 km kr 3,45 pr. km
Tillegg for arbeidstakere i Tromsø kr 0,10 pr. km
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00 pr. km
Tillegg for frakt av utstyr og materiell kr 1,00 pr. km
Tillegg for hver passasjer kr 1,00 pr. km
Elbil kr 4,20 pr. km
Motorsykkel over 125 ccm kr 2,95 pr. km
Moped og motorsykkel under 125 ccm kr 2,00 pr. km

Diettgodtgjørelse på reiser

For 2018
F.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer kr 289
F.o.m. 12 timer kr 537
Med overnatting kr 733
Måltidstrekk i diettgodtgjørelse på innenlandsreiser

Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen, jf. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 9. Trekket foretas med følgende satser:

Reiser med overnatting
For 2018
Trekk for frokost: kr 146,60 (20 % av kr 733)
Trekk for lunsj: kr 219,90 (30 % av kr 733)
Trekk for middag: kr 366,50 (50 % av kr 733)
Reiser uten overnatting
For 2018
Trekk for frokost ved reiser f.o.m. 6 t.o.m. 12 timer kr 57,80 (20 % av kr 289)
Trekk for frokost ved reiser over 12 timer kr 107,40 (20 % av kr 537)
Trekk for lunsj ved reiser f.o.m. 6 t.o.m. 12 timer kr 86,70 (30 % av kr 289)
Trekk for lunsj ved reiser over 12 timer kr 161,10 (30 % av kr 537)
Trekk for middag ved reiser f.o.m. 6 t.o.m. 12 timer kr 144,50 (50 % av kr 289)
Trekk for middag ved reiser over 12 timer kr 268,50 (50 % av kr 537)

Nattillegg på reiser innenlands

For 2018: kr 430 ulegitimert, for hotell e.l. inntil kr 1800

Nattillegg skal dekke arbeidstakers ulegitimerte utgifter til losji på reiser med overnatting (for eksempel privat overnatting). Nattillegg etter statens satser utbetales når det er på det rene at arbeidstaker har overnattet (utenfor egen bolig), og når vedkommende ikke har fått tilbud om overnatting på hotell eller lignende.

Etter Særavtale for reiser innenlands § 10 kan det ikke utbetales nattillegg når arbeidsgiver holder tilfredsstillende losji, dvs. leilighet/hybel eller enerom tilknyttet dusj og vaskemuligheter. Det samme gjelder når arbeidsgiver har betalt billett som inkluderer soveplass (soveplassbillett, lugaravgift, “sleeper” m.v.) ved overnatting på tog, skip eller fly. Det kan heller ikke utbetales nattillegg når arbeidstaker mottar lønn for natten.

Diettgodtgjørelse og nattillegg ved opphold over 28 døgn

Når arbeidsopphold på samme sted har en varighet på over 28 døgn, skal godtgjørelse til dekning av kost og losji utbetales etter satsene i Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv. Følgende satser gjelder fra det tidspunkt den ansatte må holde to husholdninger (midlertidig bolig):

a) Godtgjørelse for de første 4 uker (28 dager)
For 2018
Kost pr. dag kr 733
Nattillegg pr. døgn kr 430
b) Godtgjørelse f.o.m. 5. uke og inntil 100 uker
For 2018
Kost kr 190 pr. dag
Utgifter til losji (etter kvittering) kr 10 000 pr. måned

Medfører oppholdet særlige store utgifter (hotellopphold o.l.), kan virksomheten dekke legitimerte utgifter til kost og losji.

Det er ikke krav til at merutgifter til kost skal legitimeres ved bilag, men at arbeidstakeren må sannsynliggjøre eventuelle merutgifter til kost.

Ved kortere perioder enn en måned, reduseres satsen for utgifter til losji forholdsmessig.

Innhold