Hva kan vi hjelpe med?

Revisjonsplikt

Du er her:
< Tilbake til hovedinnhold

Alle som er pliktig til å levere revidert årsregnskap må ha en revisor. Alle Aksjeselskap er revisjonspliktig men de kan velge bort at årsregnskapet skal revideres hvis de oppfyller kravene:

  • Driftsinntekter er mindre enn 6 millioner kroner, og
  • Balansesummer er under 23 millioner kroner, og
  • gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk
Fravalg av revisjon
Nye aksjeselskap

Ved stiftelse av et nytt aksjeselskap kan stifterne bestemme at de ikke skal ha revisor og dermed skal ikke årsregnskapet revideres. Det anses da automatisk som at aksjesleskap har valgt bort revisjon.

Eksisterende aksjeselskap

Ved fravalg av revisjon i et eksisterende aksjeselskap brukes forrige årsregnskap som grunnlag for vurderingen. Viser årsregnskapet at aksjeselskapet er under grensene, kan generalforsamlingen beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, og aksjeselskapet kan si opp revisoren. Fravalg av revisjon meldes på skjemaet Samordnet registermelding i Altinn, og er gyldig når det er registrert i Foretaksregisteret.

Morselskap i konsern

Et aksjeselskap som er morselskap i konsern kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, når vilkårene for terskelverdiene er oppfylt for konsernet sett som en helhet. For å anses som et morselskap må du ha bestemmende innflytelse over en annen virksomhet, enten som eier av aksjer eller andeler, eller i avtale.

Innhold