Hva kan vi hjelpe med?

Kjørebok

Du er her:
< Tilbake til hovedinnhold

Det er etter skattereglene ingen generell plikt til å føre kjørebok. Skattemyndighetene kan heller ikke pålegge dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil oftest være en avgjørende dokumentasjon for omfanget av eventuell yrkeskjøring. Fra og med inntektsåret 2016 er det innført et krav om elektronisk kjørebok ved individuell verdsettelse av skattepliktig fordel for yrkesbiler, samt for å kunne redusere standardfordelen ved særlig omfattende yrkeskjøring (over 40 000 km pr. år).

En kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket, og må angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren.

Formålet med elektronisk kjørebok er fra arbeidsgivers side å oppfylle skattelovgivningens «krav» til dokumentasjon. Det vil ikke være nødvendig å registrere øvrige opplysninger for å oppfylle kravet til dokumentasjon, ei heller i den elektroniske kjøreboken.

En kjørebok som inneholder tilstrekkelige opplysninger til at det kan tas stilling til spørsmålet om lønnsinnrapportering, er tilfredsstillende dokumentasjon etter bokføringsreglene.

En kjørebok som dokumenterer lønnsinnrapporteringen, er oppbevaringspliktig i 5 år, dette vil også gjelde elektronisk kjørebok.

Reiseregning – kun bilgodtgjorelse

Reiseregning – kun bilgodtgjorelse elbil

Kjorebok yrkesbil

Innhold