Jeg har et spørsmål

Timepris

Du er her:

Vi fakturerer vårt arbeid etter kompetansenivå for våre medarbeidere.

OppgaveAut. regnskapsførerRegnskapskonsulent
Regnskaparbeid600500
Konsulentarbeid700550
Rådgivning700550
Årsoppgjør700
Priser gjelder nykunder. Alle priser vil bli indeksregulert per 01. januar hvert år.
Inhold