Jeg har et spørsmål

Fastpris

Du er her:

Vi fakturer våre priser etter fastpris for regnskap og årsoppgjør …

PakkeInngående faktura
per måned
Pris per
måned
Pris per
år
10 - 151 00012 000
216 - 251 50018 000
326 - 502 50030 000
451 - 1004 50054 000
5101 - 2009 000108 000
6201 - 30013 500162 000
7301 - 40018 500222 000
8401 - 50022 500270 000
Årsoppgjør5006 000
Når bilagsmengden overskrider avtalt mengde aktiveres automatisk den neste Fastprispakken f.o.m. neste måned.

Påslag på 50% hvis vi skanner inn bilagene.

Årsoppgjør innebærer utarbeidelse og innsending av aksjonærregisteroppgaven, skattemeldingen og årsregnskapet.

Priser gjelder nykunder. Alle priser vil bli indeksregulert per 01. januar hvert år.

... volumpriser for lønn ...

TjenestePrisPer
Lønnskjøring
(Grunnpris)
300mnd
Lønnskjøring129Ansatt pr lønnskjøring
Inntektsopplysningsskjema til NAV300stk
Utleggstrekk til NAV/Skatteetaten/Øvrige300stk

... og stykkpris for tilleggstjenester

TjenestePrisPer
Mva-registrering1 250stk
Selskapsstiftelse2 500stk
Avvikling av foretak (revisorgodkjennelse kan komme i tillegg)2 500stk
Oppsett av arbeidsavtale500avtale
Oppsett av låneavtale500avtale
Oppsett av kontrakter
(selskapskontrakter, aksjonæravtaler)
1 250avtale
Konsulenttjenester
Rådgivning
780time
ordinær timepris600time
Inhold