Lønn

Merverdiavgiftspliktig

Jeg ønsker

Jeg ønsker å bli kontaktet per

Oppgi her dine bedrifts- og kontakdata for at vi kan kontakte deg og sende tilbud på grunnlag av dine opplysningene.

Som bilag regnes inngående leverandørfakturaer, kvitteringer, kundefakturaer som er skrevet i et eksternt fakturaprogram, bokføring av lønn, avskrivninger, mva, bank osv. HUSK at hver transaksjon på kontoutskriften teller som bilag.

Når du klikker på «send» så sender du dataene dine til Regnskapshus 24 AS. Vi bruker dine opplysninger til å opprette en oppdragsavtale som du kan signere elektronisk med din egen BankID.

Telefon

74 51 00 02

Postadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS

Besøksadresse

Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS