Flere lovendringer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet trådte i kraft 1. januar 2022. Disse skal bidra til forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging.

Dette gjelder følgende:

  • Straff for lønnstyveri
  • Straff for brudd på arbeidsgiverplikter etter lov om obligatorisk tjenestepensjon
  • Høyere strafferammer for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven
  • Krav om at lønn mv. skal betales via bank
  • Hjemmel for godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr renholdstjenester for motorvogner

Kilde: