Konsumprisindeks mars 2021

Konsumprisindeksen for mars 2021 var 114,6 som er en nedgang på 0,3 prosent fra februar 2021. Det var særlig prisutviklingen på strøm og matvarer som bidro til nedgangen. Fra mars 2020 til mars 2021 var det en økning i indeksen på 3,1 prosent. Kilde:...