Endringer i regnskapsloven vedtatt

Stortinget har vedtatt endringene i regnskapsloven: Vi vil fremheve følgende endringer: Ny paragraf som definerer begrepet vesentlighet i regnskapssammenheng Ekstraordinære poster fjernes fra oppstillingsplanene for resultatregnskap. Dersom den økonomiske levetiden...