Nye mva-meldinger i 2023: Frister og viktig informasjon

I 2023 er det flere nyheter knyttet til mva-meldinger. Her får du informasjon om de nye mva-meldigene og en oversikt over fristene for innlevering. Ny mva-melding for alle med årstermin Virksomheter som er registrert med primærnæring eller alminnelig næring med årlig...

FORBUD MOT KONTANT UTBETALING AV LØNN FRA 1. JANUAR 2022

Fra 1. januar 2022 er det som hovedregel forbudt å utbetale lønn og feriepenger i form av kontanter. Ny regel i arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere å utbetale lønn via bank. Den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven (aml) § 14-15 annet ledd er et av mange tiltak i...

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet forsterkes

Flere lovendringer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet trådte i kraft 1. januar 2022. Disse skal bidra til forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging. Dette gjelder følgende: Straff for lønnstyveri Straff for brudd på arbeidsgiverplikter etter lov om...