FORBUD MOT KONTANT UTBETALING AV LØNN FRA 1. JANUAR 2022

Fra 1. januar 2022 er det som hovedregel forbudt å utbetale lønn og feriepenger i form av kontanter. Ny regel i arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere å utbetale lønn via bank. Den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven (aml) § 14-15 annet ledd er et av mange tiltak i...

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet forsterkes

Flere lovendringer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet trådte i kraft 1. januar 2022. Disse skal bidra til forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging. Dette gjelder følgende: Straff for lønnstyveri Straff for brudd på arbeidsgiverplikter etter lov om...

Lav MVA-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

Den midlertidige lave MVA-satsen på blant annet persontransport, hotellovernatting og enkelte områder innenfor kultursektoren, skal opp til 12 % igjen fra og med 1. oktober. Forskuddsfakturering for tjenester levert etter 30. september Bokføringsforskriften slår fast...